Mikä ihmeen prototyyppi?

Prototyypit ovat tavallisista kymenlaaksolaisista tyypeistä koostuva online-yhteisö, jossa he työskentelevät seutumme asukkaiden, eli meidän kaikkien, äänenä Kymsoten kehittämistyössä. Online-yhteisössä keskustellaan ja jaetaan mielipiteitä seutumme sosiaali- ja terveyspalveluista, jotta ne voisivat vastata entistä paremmin asukkaiden tarpeita.